Sae a primeira promoción do Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

En setembro de 2010 comezara a impartición do novo Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación, tras a adaptación dos estudos ao novo marco definido para o Espazo Europeo de Educación Superior.

En xuño de 2014 sae a primeira promoción, persoas cunha sólida formación técnica que as habilitan como actores esenciais non só no noso sector, senón tamén en outras áreas, dada a elevada transversalidade do ámbito TIC.