Un dos factores que inflúen na calidade da educación é o traballo colaborador e coordinado entre membros dos equipos docentes. Ademáis do equipo directivo, hai varios profesores e profesoras que se encargan de coordinar cursos, titulacións, programas de mobilidade etc:

Coordinación do Grao (GETT)
Lucía Costas Pérez
teleco.grao@uvigo.gal

Coordinación do Mestrado en Enxeñaría de Telecomunicación (MET)
Manuel García Sánchez
teleco.master@uvigo.gal

Coordinación do Mestrado en Ciberseguridade (MUniCS)
Ana Fernández Vilas
teleco.munics@uvigo.gal

Coordinación do Mestrado en Matemática Industrial (M2I)
José Durany Castrillo
durany@dma.uvigo.es

Coordinación do Mestrado Internacional en Visión por Computador (IMCV)
José Luis Alba Castro
jalba@gts.uvigo.es

Coordinación do Mestrado Universitario en Ciencia e Tecnoloxías da Información Cuántica (MQIST)
Manuel Fernández Veiga
teleco.mqist@uvigo.es

Coordinación do Programa de Doutoramento en Tecnoloxías da Información e as comunicacións (Doc-TIC)
Cristina López Bravo
doc_tic@uvigo.es

Coordinación do Programa de Doutoramento en Matemática e Aplicacións
Ramón González Rodríguez
rgrodri@uvigo.es

Coordinación de traballos de fin de titulación (TFG / TFM)
Manuel Caeiro Rodríguez
teleco.tfg.tfm@uvigo.gal

Coordinación de Prácticas en Empresas
Jorge Marcos Acevedo
teleco.practicas@uvigo.gal

Coordinación do Plan de Acción Titorial (PAT)
Enrique Costa Montenegro
teleco.pat@uvigo.gal

Enlace de Igualdade
María Soledad Torres Guijarro
teleco.igualdade@uvigo.gal

Enlace PIUNE
María Soledad Torres Guijarro
teleco.piune@uvigo.gal