O persoal PDI vinculado á Escola de Enxeñaría en Telecomunicación realiza a súa investigación organizado en equipos ou grupos de investigación. A maioría destes equipos –once, en concreto– forman parte de atlanTTIC, o Centro de Investigación en Tecnoloxías de Telecomunicación da Universidade de Vigo.

Grupos que participan en atlanTTIC

Dentro de atlanTTic actualmente hai 11 equipos de traballo, que combinan a súa potencialidade en proxectos inter- e multi-disciplinares:

Outros Grupos

O resto dos equipos de investigación traballan en outras áreas de coñecemento: