• Os estudantes serán responsables de cubrir os gastos de viaxe ao país anfitrión e os gastos de manutención durante a súa estancia, incluídos aloxamento, libros, equipos, consumibles, prezos administrativos na universidade anfitrioa e outros gastos que poidan xurdir do intercambio.
  • Os estudantes deben presentar unha copia do seguro médico que cubra o período de estancia na universidade anfitrioa.
  • Os estudantes poden participar en programas de mobilidade para financiar a súa estancia na universidade anfitrioa.
  • A institución anfitrioa axudará aos estudantes entrantes a atopar un aloxamento adecuado e apoiaralles na integración social e cultural na universidade anfitrioa.
  • Os estudantes que participen no marco deste programa terán dereito a participar en calquera programa introdutorio organizado para estudantes estranxeiros.
  • Taxas públicas de matrícula, custos:
    • Os estudantes sempre pagarán calquera taxa de matrícula á súa institución de orixe.
    • As taxas relacionadas cos estudantes (por exemplo, unha taxa para unha tarxeta de identificación, a taxa de emisión do diploma de grao) deberán pagarse á institución anfitrioa segundo se requira.

Información de contacto

Coordinación do mestrado en UVigoCoordinación do mestrado en TUL
Manuel García Sánchez
teleco.master@uvigo.es
Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Rúa Maxwell S/N
Campus Lagoas-Marcosende
36310 – Vigo (Pontevedra)
+34 986 812 100
Ewa Raj
Vice-Dean for Education
Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering
Lodz University of Technology (TUL)
ewa.raj@p.lodz.pl