• Fundamentos de información cuántica: mecánica cuántica, entropía e capacidade, elementos de computación (circuítos), medidas cuánticas
  • Estruturas de computación e comunicacións: ordenadores cuánticos, algoritmos de computación, implementación de algoritmos, distribución cuántica de claves, Internet cuántica, corrección de erros
  • Instrumentación, media e uso de dispositivos cuánticos
  • Áreas de aplicación das tecnoloxías cuánticas: optimización, intelixencia artificial, finanzas, loxística, transporte, bioloxía fundamental, sensado de alta precisión, metroloxía, etc.