Para solicitar a admisión ao Dobre Mestrado, os estudantes deben ser previamente admitidos e estar matriculados nun dos seguintes programas:

Ademais, os estudantes deberán certificar ter un nivel B2 de inglés

Unha vez finalizado o período de matrícula tanto para o MET como para o MSET, e antes do 30 de novembro do ano en curso, abrirase un período para que os estudantes matriculados soliciten a admisión ao programa de Dobre Mestrado

Admitirase un máximo de 5 estudantes de UVigo e 5 de TUL no programa.

A selección basearase nos resultados académicos e as habilidades lingüísticas. A selección realizarase en colaboración entre as dúas institucións. A admisión final dos estudantes sempre se fará conforme ás regulacións da institución receptora.