Na Escola de Enxeñaría de Telecomunicación temos experiencia recibindo estudantes doutros países do EEES dentro do programa ERASMUS+, doutros países fora do EEES en base a diferentes programas e convenios de colaboración, e doutras comunidades dentro do programa SICUE.

Na EET recibirás unha docencia de calidade maioritariamente en grupos pequenos e orientada a proxectos en equipo. Temos ademais unha ampla oferta académica en inglés. Para acceder aos cursos de cada titulación e a outra información académica entra na titulación á que vés.

Erasmus+ KA171

Se queres vir á EET solicitando unha mobilidade dentro dalgún dos proxectos KA171 nos que participamos debes acceder á páxina do proxecto correspondente:

Máis información

Na páxina web da Universidade de Vigo tes outra información de interese para o estudantado de intercambio que nos visita.

Para dúbidas ou máis información

Subdirección de Relacións Internacionais
da Escola de Enxeñaría de Telecomunicación


teleco.subdir.internacional@uvigo.es