Internacional con EE.UU.

A asociación International Student Exchange Programme (ISEP) permite realizar nunha universidade estadounidense un curso completo (agosto-maio) ou un semestre (agosto-decembro / xaneiro-maio).

Internacional, dentro do ámbito da enxeñería

A asociación Global Education: Exchanges for Engineers and Entrepreneurs (GE4) propón diferentes alternativas

Para consultar detalles administrativos sobre estes programas e outros (apertura de convocatorias, prazos etc.) podes:

Para dúbidas ou máis información

Subdirección de Relacións Internacionais
da Escola de Enxeñaría de Telecomunicación


teleco.subdir.internacional@uvigo.es