A Comisión Académica do Máster será a responsable de valorar os méritos previos, para garantir o cumprimento dos coñecementos necesarios para acometer este máster. 

Os conceptos que se avaliarán aportarán un máximo de puntos segundo a táboa seguinte.

Titulacións de Grao Cursadas

  • Grao en Física, Enxeñaría de Telecomunicacións e Informática ou equivalentes (6 ptos.)
  • Outras titulacións de Grao en Enxeñaría e equivalentes (ata 5 ptos.)
  • Outras titulacións de Grao en Ciencia e Tecnoloxía: Química, Matemáticas, Nanotecnoloxía, e equivalentes,… (ata 4 ptos.)

Currículum Vitae

  • Expediente académico (ata 2 ptos.)
  • Outros másters cursados en temas afíns ao máster (ata 1 pto.)
  • Experiencia profesional ou investigadora na área do máster (ata 1 pto.)