Na Escola de Enxeñaría de Telecomunicación promovemos o principio de igualdade efectiva entre os homes e as mulleres en todos os ámbitos e actividades que desenvolve o centro.

A Universidade de Vigo dispón de procedementos para a prevención do acoso sexual e por razóns de sexo. Podes atopalos aquí.

No noso centro temos desde febreiro de 2022 o I Plan de Acción en Igualdade da EET, que nace co propósito de contribuír á consecución dos obxectivos do III Plan de Igualdade da Universidade de Vigo na nosa escola.

Eventos e actividades

Para fomentar o interese das estudantes pola Enxeñaría de Telecomunicación e dar a coñecer a nosa Escola, temos varias iniciativas que mantemos durante todo o ano:

Testemuñas de mulleres “Teleco”.

Recollemos testemuñas de antigas estudantes da EET que están traballando en diferentes ámbitos (investigación, empresa, xestión) e tamén en diferentes sectores (intelixencia artificial, computación, electrónica, radio, videoxogos, realidade aumentada, IoT etc.). Tamén participan nesta iniciativa mulleres que están agora mesmo estudando no noso centro.

Podes ver algún exemplos na nosa canle de YouTube:

Charlas de divulgación científica e do rol da muller na Enxeñaría de Telecomunicación

As mulleres docentes e investigadoras da Escola participamos na divulgación da tecnoloxía relacionada coas telecomunicacións e, con isto, tamén axudamos a facer visible o rol das mulleres no noso sector.

Nos últimos anos, falamos dos seguintes temas:

  • Investigación con nesgo de xénero: o impacto dunha Intelixencia Artifical “desenfocada”
  • Gústame facer cousas que funcionen, e a ti?
  • A muller na enxeñaría
  • Rapazas nas TIC
  • Ciencia e tecnoloxía feita por mulleres: exemplos cercanos
  • A muller na Enxeñaría de Telecomunicación: pasado e presente.

Adicionalmente, temos un calendario de actividades coincidindo con efemérides relevantes para as mulleres e as nenas:

Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia

Este día internacional –11 de febreiro–, aprobado pola Asamblea Xeral das Nacións Unidas en 2015, pretende conseguir o acceso e participación plena e equitativa de mulleres e nenas no ámbito científico. É un día recordatorio que serve para lembrar que as mulleres temos un papel fundamental na ciencia e na tecnoloxía. 

Co gallo desta celebración, a EET organiza dende hai anos un obradoiro relacionado coa programación e a robótica ao amparo da actividade Elas Fan CienTec da UVigo. Neste taller, alumnas de secundaria visitan o noso centro e fan obradoiros dirixidos por alumnas de Enxeñaría de Telecomunicación, coordinadas pola persoa que actúa como enlace de Igualdade do centro.

Ademais, docentes e investigadoras da EET  tamén celebran este día con charlas en centros de primaria e secundaria: pequenas exposicións orais divulgativas relacionadas coa participación de mulleres no ámbito científico-tecnolóxico. No ano 2021 fixemos un total de oito actividades deste tipo.

Día Internacional da Muller e da Nena nas TIC

Día que se celebra o 4º xoves do mes de abril e que foi establecido no ano 2010 pola Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), o organismo das Naciones Unidas especializado nas telecomunicacións. O seu obxectivo é fomentar as vocacións tecnolóxicas nas nenas e mozas, así como reducir a fenda dixital de xénero. 

Na Escola celebramos este día con algunha actividade relacionada. No 2021, fixemos unha mesa redonda invitando a mulleres profesionais do ámbito TIC para falar da carreira profesional no noso sector: os seus retos e as solucións que se están establecendo nas empresas para reducir a distorsión direccional de xénero nas contratacións e máis no ascenso profesional.

Enlace de Igualdade

Para garantir o principio de forma efectiva, dispoñemos dunha persoa responsable que actúa como ligazón entre a Escola e a Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo.

Soledad Torres Guijarro

Teléfono: 986818674
Despacho: A-403, EET