Nunha dobre titulación cursarás parte da túa titulación na Universidade de Vigo e parte nunha segunda universidade. Isto permitirá que consigas ambos os dous títulos

Para a consecución dun dobre título requírese un convenio entre ambas institucións: a Universidade de Vigo como universidade de orixe e máis a universidade receptora.

Convenios activos

Na actualidade na EET non temos convenios activos.

Para dúbidas ou máis información

Subdirección de Relacións Internacionais
da Escola de Enxeñaría de Tecomunicación


teleco.subdir.internacional@uvigo.es