Manual de Calidade

O documento básico do SGIC implantado na Escola é o Manual de Calidade, no que se definen as características xerais do sistema, os requerimentos que atende, o seu alcance e as referencias á documentación xenérica da que se parte ou os procedementos que o desenvolven.

Procedementos

No seguinte mapa recóllense os procedementos referenciados no Manual do Sistema de Garantía Interna de Calidade da EET.

Listaxe de procesos

Dirección estratéxica

Xestión de calidade e mellora continua

Xestión dos Programas Formativos

Planificación e Desenvolvemento da Ensinanza

Información Pública e Rendeción de Contas

Xestión documental

Xestión de persoal

Xestión da infraestrutura