Os organos de goberno son estruturas do centro que teñen a función de organizar e xestionar a docencia, propor novas titulacións, participar na selección do PDI, realizar actividades de colaboración con entidades púbicas ou privadas, organizar relacións entre departamentos e con outros centros, administrar servizos e equipamentos así como a asignación orzamentaria, xestionar un sistema de garantía de calidade, promover unha contorna igualitaria e libre de calquera tipo de acoso ou violencia etc. 

A Escola de Enxeñaría de Telecomunicación conta cos seguintes órganos de goberno: