A Escola de Enxeñaría de Telecomunicación pode facer reservas e préstamo de espazos e materiais, sempre en consonancia coa normativa ao respecto e sempre polos medios que se indican máis abaixo.

A EET dispón dunha aplicación para a reserva de espazos do centro. A aplicación permite á comunidade da Escola consultar as características e dispoñibilidade dos diferentes espazos, buscar aqueles que mellor se axusten ás necesidades (capacidade, número de PCs, conexión a Internet, videoconferencia, acceso a persoas con mobilidade reducida, etc.), facer reservas a través de Internet e visualizar as xa existentes.

Por outra parte, a Escola de Enxeñaría de Telecomunicación dispón dun formulario web para o préstamo de computadores portátiles especialmente orientado a estudantado que das materias no programa piloto BYOD (Bring Your Own Device)

A EET ten unha normativa de préstamo de material tanto para persoal da Escola como para entidades externas que se pode consultar aquí