Na EET coidamos as relacións co tecido empresarial establecendo diversas vías de colaboración co mesmo.

Actividades que as empresas e centros tecnolóxicos ofrecen ao estudantado da Escola: 

  • Prácticas curriculares e extra-curriculares, 
  • Posibilidade de realizar traballos fin de titulación (TFG e TFM), 
  • Realización de teses doutorais con mención industrial, 
  • Impartición de talleres, charlas e visitas dentro do programa orientaTE do centro, e
  • Patrocinio de proxectos interdisciplinares na materia Laboratorio de Proxectos ( LPRO)

Cátedra coa UVIGO
Algunhas entidades establecen un acordo de colaboración máis estreito e específico coa definición dunha Cátedra. Calquera entidade interesada en colaborar co centro pode facelo contactando coa Dirección da Escola neste correo: teleco.direccion@uvigo.es.

Empresas e entidades coas que colaboramos

Algunhas das case 200 entidades e empresas coas que mantemos colaboración: