O STEMbach ou Bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía, creado ao abeiro da Estratexia galega para a educación dixital, ten como obxectivo favorecer a adquisición das competencias clave para o século XXI, tanto as transversais, como as máis propiamente vinculadas ao ámbito STEM (ciencia, tecnoloxía, enxeñaría e matemática).

STEMbach promove a vocación do estudantado cara a investigación científica e tecnolóxica e permite ter unha conexión directa co ensino universitario para o fomento do coñecemento.

A EET oferta diversos proxectos de investigación en colaboración con centros de educación secundaria da comunidade autónoma de Galicia. Estes proxectos permiten ao estudantado do STEMBach desenvolver un proxecto relacionado con traballos de investigación e desenvolvemento tecnolóxico que fan docentes e investigadores da EET, favorecendo así a adquisición de competencias STEM e espertando o seu interese polas titulacións impartidas no Centro.

Queres coñecer os proxectos defendidos polo estudantado en bienios anteriores?

Debaixo tes a información dos proxectos titorizados por docentes e investigadores da EET en diferentes bienios:

• Colexio Miralba de Vigo
Título do proxecto: Seguridade nos datos e nas comunicacións dos centros educativos
Director/titor do proxecto da EET: Enrique Costa Montenegro
• IES Francisco Daviña Rey - Monforte de Lemos
Título do proxecto: Análise activo e pasivo de ameazas de rede
Director/titor do proxecto: Manuel Fernández Veiga
• Colexio Compañía de María – Vigo
Título do proxecto: Detección e clasificación de eventos acústicos no fogar mediante intelixencia artificial
Director/titor do proxecto: Manuel Sobreira Seoane
• IES Valadares - Vigo
Título do proxecto: Desenvolvemento dun produto interactivo incluíndo arte e tecnoloxía
Proxecto compartido coa Facultade de Comunicación.
Director/titor do proxecto: Antonio Pena Giménez e Beatriz Legerén Lago
• IES María Soliño - Cangas
Títulos dos 4 proxectos:
1. Sistema de monitorización de temperatura e humidade ambiente mediante LoRaWAN
2. Sistema de monitorización de contaminación acústica en tempo real a través de LoRaWAN
3. Sistema de monitorización de posición para animais por GPS e LoRaWAN
4. Sistema de monitorización de PH e turbidez nun medio acuático vía LoRAWAN
Director/titor dos proxectos: Juan José López Escobar

Queres coñecer todos os proxectos propostos pola EET?

Nesta ligazón da UVigo podes atopar, organizados por bienios, todos os proxectos de investigación propostos pola EET.

STEMbach na EET

Contacta coa Subdirección de Difusión e Captación neste correo:
teleco.subdir.captacion@uvigo.gal