Edificio Ampliación Teleco-Minas
Rúa Maxwell s/n
Campus Universitario Lagoas – Marcosende
36310 Vigo

Administración 

Administradora do Ámbito Tecnolóxico

Ana María Cacheiro Seguín
+34 986 812 112
acimt@uvigo.es

Área académica 

Secretaría da EET
FAX: +34 986 814 054

Xefatura da Área Estudos de Grao

Mª Mayte Marcote Pereira
+34 986 812 101
telecograo@uvigo.gal

Xefatura do Negociado de Estudos de Grao

Antonio Alonso Rodríguez
+34 986 812 101
telecograo@uvigo.gal

Xefatura da Área de Estudos de Mestrado e Doutoramento

Julio Fernández Cid
+34 986 812 102
teleco.minas.posgrao@uvigo.es

Xefatura do Negociado Estudos de Mestrado e Doutoramento

Mª José Martínez Martín
+34 986 812 102
teleco.minas.posgrao@uvigo.es

Horario de atención ao público

De 09h a 14h

Área Económica 

Asuntos Económicos
FAX: +34 986 814 076

Xefatura da Área Económica

María H. Fernández Luaces
+34 986 813 493
teleco.minas.areaeconomica@uvigo.es

Xefatura do Negociado da Área Económica

María Dolores Alonso Meleiro
+34 986 812 114
teleco.minas.areaeconomica@uvigo.es

Pablo Blanco Campo
+34 986 812 114
teleco.minas.areaeconomica@uvigo.es

Horario de atención ao público

De 8:30 h a 14:30 h agás Semana Santa, xullo, agosto e Nadal que é de 9 h a 14 h

Área de Servizos Xerais (Conserxería) 

Servizos Xerais (Conserxería)

+34 986 812 100
FAX: +34 986 812 116
teleco.conserxeria@uvigo.es

Técnico Especialista de Servizos Xeráis

Manuel Ángel Álvarez Sánchez
+34 986 812 100
(De mañá)

Auxiliares Técnicos de Servizos Xerais

DE MAÑÁ

Juan Manuel Barreiro Crespo
+34 986 812 100
Mercedes Alonso Alonso
+34 986 812 100

DE TARDE

Carlos Silva Giráldez
+34 986 812 100
Alexandra Martínez Izar
+34 986 812 100

Área de Apoio á Investigación, Transferencia e Xestión de Centros e Departamentos 

FAX: +34 986 812 116

Xefatura da Área de Apoio á Investigación, Transferencia e Xestión de Centros e Departamentos

Ignacio Arce Aramendi
+34 986 812 481
teleco.minas.di@uvigo.es

Xefatura do Negociado de Investigación e Transferencia

María Angeles Casqueiro Blanco
+34 986 812 432
teleco.minas.inv.trans@uvigo.es

Serafina González Miguélez
+34 986 812 432
teleco.minas.inv.trans@uvigo.es

Xefatura Negociado Xestión Centros e Departamentos

José Pacios Gómez
+34 986 812 481
teleco.minas.departamentos@uvigo.es

Mª Pilar Conde Casas
+34 986 812 481
teleco.minas.departamentos@uvigo.es

Xefatura Negociado Asuntos Xerais

Maria Jesús Calleja Cazaux
+34 986 813 910
teleco.asuntosxerais@uvigo.es

Horario de atención ao público

De 09:00h a 14:00h.