Os estudos do máster organízanse por módulos.

Módulos

 • Módulo de Xestión e Lexislación en  Ciberseguridade, de carácter obrigatorio. Este módulo consta de 9 ECTS, repartidos en dúas materias de 6 e 3  ECTS, respectivamente.
 • Módulo de Fundamentos de Ciberseguridade, de carácter obrigatorio, composto por catro materias de 6 ECTS cada unha.
 • Módulo de Técnicas de  Ciberseguridade, de carácter obrigatorio. O módulo consta de catro materias, tres delas de 5 ECTS e unha de 3 ECTS. O propósito destas materias é completar a formación dos/as alumnos/as aplicando os coñecementos do módulo de Fundamentos á protección de sistemas.
 • Módulo de Formación Complementaria, de carácter optativo, formado por materias  optativas de 3 ECTS cada unha. Cada estudante debe cursar obrigatoriamente tres materias entre as ofertadas (cinco na memoria).
 • Módulo de Prácticas en Empresa e Traballo de Fin de Máster, obrigatorio, de 30 ECTS. Dentro deste módulo contémplase o recoñecemento de experiencia profesional. Corresponden 15 ECTS á materia Prácticas en Empresa e outros 15 ECTS ao Traballo de Fin de Máster.

Obteríase o título de Máster en  Ciberseguridad con 90 ECTS. Para completar a titulación, o alumnado debe cursar todos os módulos obrigatorios e 3 materias (9 ECTS) a elixir libremente de entre as do módulo de Formación Complementaria. O plan de estudos non contempla especialidades, mais reserva 9 ECTS para particularizar a formación naquelas áreas específicas que resulten de maior interese para o estudantado.

Distribución por cuadrimestres

1º Cuadrimestre

 • Xestión e Lexislación en Ciberseguridade, 6 ECTS.
 • Fundamentos de Ciberseguridade, 24 ECTS.

2º Cuadrimestre

 • Técnicas de Ciberseguridade, 18 ECTS.
 • Xestión e lexislación de Ciberseguridade, 3 ECTS.
 • Módulo de Formación Complementaria, 9 ECTS.

3º Cuadrimestre

 • Módulo de Prácticas en Empresa, 15 ECTS.
 • Módulo de Traballo de Fin de Máster, 15 ECTS.

Materias por módulo

Módulo  Asignaturas ECTS Carácter Cuatrim Curso
Gestión y legislación en ciberseguridad Conceptos y leyes en ciberseguridad 3 Obligatorio 2 1
Gestión de la seguridad de la información 6 Obligatorio 1 1
Fundamentos de Ciberseguridad  Seguridad de la información 6 Obligatorio 1 1
Seguridad en comunicaciones 6 Obligatorio 2 1
Seguridad de aplicaciones 6 Obligatorio 1 1
Redes seguras 6 Obligatorio 1 1
Técnicas de ciberseguridad Formación complementaria Fortificación de sistemas operativos 5 Obligatorio 1 1
Tests de intrusión 5 Obligatorio 2 1
Análisis de malware 5 Obligatorio 2 1
Seguridad como negocio 3 Obligatorio 2 1
Formación Complementaria Seguridad en dispositivos móviles 3 Optativo 2 1
Análisis forense de equipos 3 Optativo 2 1
Seguridad ubicua 3 Optativo 2 1
Gestión de incidentes 3 Optativo 2 1
Ciberseguridad en entornos industriales 3 Optativo 2 1
Prácticas en empresa y trabajo de fin de máster Prácticas en empresa 15 Prácticas externas 1 2
Trabajo de fin de máster 15 Trabajo de fin de máster 1 2

Guías docentes

Podes acceder ás guías docentes de cada materia facendo clic neste botón: