Primeiro cuadrimestre

  • Radio M145103 | Módulo de Telecomunicación | 5 créditos

Segundo cuadrimestre

Materias comúns

Especialidade Telemática (TEL)

Especialidade Electrónica (ELEC)

Especialidade Procesado de Sinal para Comunicacións (PSC)

Especialidade Radiocomunicación (RAD)

  • Antenas M145208 | Optativa | 5 créditos

Primeiro cuadrimestre

Especialidade Telemática (TEL)

Especialidade Electrónica (ELEC)

Especialidade Procesado de Sinal para Comunicacións (PSC)

Especialidade Radiocomunicación (RAD)

Especialidade Prácticas en Empresas (PE)

Especialidade Formación Avanzada (FA)

Segundo cuadrimestre