O MET é unha titulación con atribucións profesionais para o exercicio da profesión de Enxeñaría de Telecomunicación e está regulado pola orden CIN/355/2009 (BOE 9/2/2009), que define as competencias que deben acadar todas as persoas egresadas. 

O plan de estudos contempla 4 especializacións:

  • Procesado de sinal para comunicacións
  • Radiocomunicación
  • Telemática
  • Electrónica

Cada estudante debe cursar, polo menos, unha especialidade completa (30 ECTS, 6 materias), planificada para o segundo cuadrimestre do primeiro curso e o primeiro cuadrimestre do segundo curso, tal e como se indica na estrutura da titulación. 

Especializacións