Para obter o título de MUIoT é necesario superar 60 créditos ECTS que se dividen en:

 • 39 obrigatorios
 • 15 optativos (de especialidade), incluíndo 3 de prácticas externas obrigatorias
 • 6 de Traballo de Fin de Mestrado

Definíronse 3 especialidades. Cada especialidade, cuxa elección é obrigatoria, consta de 7 materias, 4 delas son obrigatorias de especialidade (OB-E) e o alumno debe elixir unha optativa de especialidade (OP-E) entre as outras tres, para un total de 15 ECTS. As prácticas en empresa deste Máster son obrigatorias como complemento de formación orientada en cada especialidade.

Cuadrimestre 1
Bimestre 1Bimestre 2
MateriaECTSTipoMateriaECTSTipo
Dispositivos IoT4,5OBNovas Arquitecturas e Paradigmas IoT4,5OB
Redes de Comunicacións en IoT3OBProtocolos de Comunicacións para IoT4,5OB
Computación na Nube para IoT3OBInnovación e Emprendemento Tecnolóxico en IoT3OB
Sistemas Encaixados4,5OBEnxeñaría de Datos para IoT3OB
 
Cuadrimestre 2
Bimestre 3Bimestre 4
MateriaECTSTipoMateriaECTSTipo
Aprendizaxe Automática4,5OBEspecialidade III3OP (OB-E)
Ciberseguridade en IoT4,5OBEspecialidade IV3OP (OP-E)
Especialidade I3OP (OB-E)Prácticas en Empresa3OP (OB-E)
Especialidade II3OP (OB-E)Traballo de Fin de Mestrado6TFM

As materias de cada especialidade son:

 • Sociedade 5.0:
  • Prácticas en Empresa para Sociedade 5.0 (OB-E)
  • Smart Health para IoT (OB-E)
  • Smart Cities (OB-E)
  • Edificios e Fogares Intelixentes (OB-E)
  • Big Data para a Sociedade 5.0 (OP-E)
  • Análise de vídeo para Aplicacións da Sociedade 5.0 (OP-E)
  • Despregamento de rede para aplicacións de Smart Cities/Buildings (OP-E)
 • IIoT:
  • Prácticas en Empresa para IIoT (OB-E)
  • Integración de Sistemas en IIoT (OB-E)
  • Green IoT (OB-E)
  • Xemelgos Dixitais para plantas industriais (OB-E)
  • Xemelgos Dixitais Robóticos (OP-E)
  • Análises de vídeo en IIoT (OP-E)
  • Big Data para IIoT (OP-E)
 • Vehículo conectado:
  • Prácticas en Empresa para Vehículo conectado (OB-E)
  • IoT no ámbito do vehículo conectado (OB-E)
  • Sistemas de Transporte Intelixente (OB-E)
  • IoT para UAVs (OB-E)
  • Big Data para o vehículo conectado (OP-E)
  • Despregamento de rede para aplicacións de Smart Car (OP-E)
  • Análise de vídeo para vehículos conectados (OP-E)