Informe de revision pola dirección

Este é o informe de resultados anuais das titulacións do centro.
Inclúe o Plan de Accións de Mellora do centro (Fichas)
Procedemento: R1-DE-03 P
Aprobación: 06/04/2022, XdE

Plan de acción titorial (PAT-ANEAE)

Procedemento: R1-DO-0203 P1
Aprobación: 22/09/2021, XdE