Informe de revision pola dirección

Este é o informe de resultados anuais das titulacións do centro do curso 2021-22.
Inclúe o Plan de Accións de Mellora do centro (Fichas)
Procedemento: R1-DE-03 P
Aprobación: 05/03/2023, XdE

Plan de acción titorial (PAT-ANEAE)

Este é o plan de acción titorial e atención ás necesidades específicas de apoio educativo da Escola de Enxeñaría de Telecomunicación do curso 2022-23
Procedemento: R1-DO-0203 P1
Aprobación: 05/10/2022, XdE