O Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación foi a primeira enxeñaría en conseguir a certificación EUR-ACE®

Aquí faltaría un pé de foto co acto que corresponde co imaxe

O 14 de abril de 2019 a EET obtivo o Selo de Calidade EUR-ACE® (European Accredited Engineer), sendo pioneira dentro das enxeñarías da Universidade de Vigo.

O selo foi concedido para o título de Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación (GETT) por un período de 6 anos (ata o 15/04/2025) e valida o cumprimento do programa de formación cos estándares de ENAEE (Rede europea para a acreditación da educación en enxeñería) definidos de acordo cos principios de calidade, relevancia, transparencia, recoñecemento e mobilidade contemplados no Espazo Europeo de Educación Superior. 

Esta acreditación é considerada como a máis prestixiosa que pode obter un título de enxeñaría concedido en Europa, facilita a mobilidade académica e profesional das persoas tituladas e confire valor e recoñecemento internacional á formación recibida.

Certificado da Acreditación EUR-ACE [PDF, 1MB]