tsescorts.com

Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

A profesión de Enxeñaría Técnica de Telecomunicación ocúpase das tecnoloxías básicas que sustentan a Sociedade da Información (SI): sistemas de telecomunicación, sistemas electrónicos, telemática, e son e imaxe.

Os profesionais formados en calquera destas tecnoloxías representan un recurso humano capital nun desenvolvemento, o da SI, no que España se atopa entre os últimos postos da Unión Europea. Por iso, os titulados do Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación deberán xogar un papel determinante no impulso que, dende as Administracións Públicas e dende o tecido empresarial, é necesario dar para recortar esta fenda que actualmente nos separa do mundo máis avanzado e que lastra o desenvolvemento económico do noso contorno.

Inclue mais dun 50% de formación práctica. Estruturase en módulos de formación básica, formación en telecomunicación e a formación necesaria para completar unha das catro tecnoloxías ofertadas e que se reflexan como mencións no título obtido. Destaca una configuración temporal que facilita a mobilidade de estudantes no derradeiro curso.

Díptico - Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Graduate in Telecommunication Engineering - Summary (English version)

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION