Competición nacional

Na competición por equipos, os mellores proxectos pasan directamente á competición nacional, que será entre o 7 e o 14 de maio de 2024. Daranse 4 premios, cuxa contía dependerá dos patrocinadores:

  • Mellor proposta técnica
  • Proposta máis orixinal
  • Proposta máis aliñada co ODS 3
  • Mellor comunicación e exposición de proxecto

Na competición individual, entregaranse premios ás tres persoas que alcancen a mellor puntuación.

Tes dúbidas?

Podes resolvelas en:

Entidades patrocinadoras da competición clasificatoria na UVIGO