O Plan de Acción Titorial (PAT-ANEAE) da EET consta de dous programas: integraTE, para a acollida e integración do estudiantado de primeiro curso, e orientaTE, para complementar os estudos universitarios con actividades formativas complementarias. Tamén cubre a atención a estudantes con necesidades específicas e apoio educativo (PIUNE).

OrientaTE ofrece obradoiros, charlas, visitas a empresas, formación en competencias transversais etc. Xunto co integraTE, os dous programas poden axudar ao alumnado do centro a orientarse cara a actividade profesional.

Calendario de actividades para o curso 2023/24.

O calendario tentativo de xuntanzas do programa integraTE para o curso 2023-24 é o seguinte (calqueira modificación será notificada a través desta páxina e de Moovi):

 • Primeiro cuadrimestre:
  • Luns 11 de setembro
   • Acto de Acollida
   • Coñece a Escola
  • Martes 12 de setembro
   • Obradoiro de xestión do tempo e técnicas de estudo
  • Xoves 14 de setembro
   • Fortalezas de carácter e motivación
  • Data por determinar de outubro
   • Intelixencia emocional, autocoñecemento, xestión emocional
 • Segundo cuadrimestre:
  • Primeira semana
   • Autoestima, relacións e comunicación
  • Febreiro
   • Traballo en equipo e liderado
  • Abril
   • Peche

Para o curso 2021-22 temos programadas unha serie de actividades dentro do programa orientaTE: 


Actividades dos programas do PAT-ANEAE