Aquí podes atopar a oferta de prácticas en empresas para cada titulación da EET: nome da empresa, número de prazas, época do ano, descrición e as condicións económicas.

Como consecuencia da nosa destacada labor na transferencia de coñecemento, na EET temos una relación moi estreita co tecido industrial, como podes ver aquí, o que nos permite ter unha ampla oferta de prácticas curriculares e extra-curriculares nas titulacións do centro.

Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Mestrado en Enxeñaría de Telecomunicación

Mestrado Interuniversitario en Ciberseguridade