Primeira promoción da titulación Enxeñaría de Telecomunciación

As primeiras persoas en defender os Proxectos Fin de Carreira obtiveron o título pola USC, mais quen defendeu o seu PFC a partir do 1 de outubro) recibíronno pola Universidade de Vigo, tras a segregación das tres universidades galegas.

Moitas das persoas tituladas nesta primeira promoción decidiron facer unha carreira profesional docente e investigadora na Universidade de Vigo e son actualmente docentes na EET.