DENOMINACIÓN DO TÍTULO
Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxías da Información Cuántica 

NÚMERO DE CRÉDITOS
60 ECTS

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES
Universidade de Santiago de Compostela (coordinadora), Universidade de Vigo e Universidade da Coruña.

CENTRO/S ONDE SE IMPARTE 
Facultade de Física (USC),
Escola de Enxeñaría de Telecomunicación (UVigo)
Facultade de Informática (UdC).

TÍTULO CONXUNTO
Si

CENTRO RESPONSABLE
Facultade de Física
Rúa de José María Suárez Núñez, s/n
15782 Santiago de Compostela, A Coruña

COORDINADOR DA TITULACIÓN
Manuel Fernández Veiga (UVigo)
teleco.mqist@uvigo.es

OUTROS DATOS

 • Rama de coñecemento:
  Ciencias
 • Código ISCED:
 • Habilita para profesión regulada:
  Non
 • Nivel MECES:
  3
 • Modalidade de ensino:
  Presencial
 • Número de prazas ofertadas:
  24 (8 en cada unha das universidades participantes)
 • Linguas empregadas:
  Castelán, galego, inglés
TIPO DE MATERIACRÉDITOS ECTS
Obrigatorias (OB)15
Optativas (OP)27
Prácticas externas (OB)3
Traballo Fin de Mestrado18
Totais60