Nace o programa de doutoramento DocTIC

Estudantado de DocTIC dá conta do progreso das súas teses

DocTIC xurdiu a proposta de dez grupos de investigación da Escola, todos eles pertencentes ao centro de investigación atlanTTic. DocTIC implicou a fusión e expansión dos programas de doutoramento en Teoría do Sinal e Comunicacións e Enxeñaría Telemática, ambos cunha mención á excelencia e de acordo co RD1393 / 2007.

A misión de DocTIC é proporcionar a mellor formación profesional e investigadora no campo das Tecnoloxías da Información e a Comunicación, xerar investigación de calidade e impacto internacional e proporcionar á industria tecnoloxía coñecemento avanzado e profesionais para mellorar a súa competitividade a escala mundial.

Ademáis da acreditación inicial en 2013, o programa foi obxecto de procesos de avaliación de seguimento en 2016 e avaliación para a renovación da acreditación en 2020, todos con resolución favorable. 

Anualmente cualifícase o estudantado nos workshops do mes de xuño, ao que corresponden as imaxes que se poden ver nas ligazóns seguintes:.