3 de marzo

Por segunda vez na súa historia a Escola de Enxeñaría de Telecomunicación volve ter unha directora á súa fronte, a profesora Rebeca P. Díaz Redondo. Substituirá a Íñigo Cuíñas, que levaba 6 anos no cargo.

Know more

24 de abril

Feira tecnolóxica para avaliar e dar a coñecer o traballo realizado na materia Laboratorio de Proxectos do Grao (GETT)

Know more

18 de novembro

O certificado garante que a EET utiliza mecanismos que facilitan a mellora da calidade das titulacións e os procesos de avaliación externa

Know more

Xuño

O Grao comezou a impartirse en setembro de 2010 tras a adaptación ao Espazo Europeo de Educación Superior

Know more

5 de marzo

No ano 2018 foi reelexido ata o 4 de marzo de 2021

Know more

Xuño

As persoas que o cursaron saen cunha formación técnica que as habilita como actores esenciais no noso sector e noutras áreas dada a transversalidade do ámbito TIC

Know more

Setembro

O obxectivo do mestrado é dotar á industria de profesionais para afrontar os novos retos

Know more

Setembro

Programa de mentoría no que o estudantado de cursos avanzados bota unha man ao que acaba de chegar

Know more

Setembro

Implicou a fusión e expansión dos programas de doutoramento en Teoría do Sinal e Comunicacións e Enxeñaría Telemática

Know more

Setembro

Unha formación orientada a dar solución a problemas industriais, especializada nas tecnoloxías de modelización matemática e na simulación numérica

Know more

15 de febreiro

A Escola adopta un nome inclusivo, respecto ás mulleres, e máis representativo da formación académica que xa se impartía

Know more

Outubro

Celebrouse debullando os fitos acadados e enumerando os retos presentes e futuros: un novo grao, o novo máster e a creación de dous centros de investigación

Know more