Category Male Female Total %
CU 32 3 35 18%
PTU 38 18 56 28%
TEU 1 0 1 1%
PCD 13 6 19 10%
PAD 1 0 1 1%
PA 2 0 2 1%
Outros 62 21 83 42%
Total: 149 48 197

List of professors

You can consult the entire teaching staff:

Aguado Agelet, Fernando Antonio
Catedrático de universidade
Phone: +34 986 812 122
Office: A-103
Máis información
Alba Castro, José Luis
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 680
Office: A-205
Máis información
Alonso Alonso, Ignacio
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 245
Office: A-104
Máis información
Álvarez Dios, José Antonio
Álvarez Ruiz de Ojeda, Luís Jacobo
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 090
Office: 225
Máis información
Álvarez Sabucedo, Luis Modesto
Álvarez Vázquez, Lino José
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 166
Office: D-202
Máis información
Anido Rifón, Luis Eulogio
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 811 962
Office: B-205
Máis información
Arias Acuña, Alberto Marcos
Arregui Álvarez, Íñigo
Arriba Pérez, Francisco de
Contratado/a Posdoutoral Xunta
Phone: 986 814 081
Office: B-008
Máis información
Bajo Palacio, Ignacio
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 152
Office: D207
Máis información
Balsa Canto, Eva
Barral Rodiño, Patricia
Bellas Permuy, Fernando
Bermúdez de Castro López-Varela, Alfredo
Blanco Fernández, Yolanda
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 463
Office: B-102
Máis información
Boutinguiza Larosi, Mohamed
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 216
Máis información
Burguillo Rial, Juan Carlos
Catedrático de universidade
Phone: +34 986 813 869
Office: B-504
Máis información
Cabaleiro Domínguez, José Carlos
Caeiro Rodríguez, Manuel
Profesor Titular de Universidade
Phone: +34 986 813 468
Office: B-101
Máis información
Calvo Ruibal, Natividad
Profesor/a titular de universidade
Email: nati@uvigo.es
Phone: +34 986 811 932
Office: D-212
Máis información
Campbell Hernández, Edward Lázaro
Contratado/a predoutoral Xunta
Máis información
Cao Paz, Ana María
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 812 223
Office: 126 (EEI)
Máis información
Carballal Mato, Adrián
Cardenal López, Antonio José
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 812 678
Office: A-404
Máis información
Carneiro Díaz, Victor Manuel
Carpio Rodríguez, Ana
Carretero, Manuel
Cendán Verdes, José Jesús
Chiussi, Stefano
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 216
Máis información
Comesaña Alfaro, Pedro
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 818 655
Office: A-001
Máis información
Costa Montenegro, Enrique
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 474
Office: B-302
Máis información
Costas Pérez, Lucía
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 813 633
Office: 124 (EEI)
Máis información
Cuiñas Gómez, Íñigo
Catedrático de universidade
Phone: 986811966
Office: A012
Máis información
Curty Alonso, Marcos
Catedrático de universidade
Phone: +34 986 818 615
Office: A-002
Máis información
Dafonte Vázquez, José Carlos
Externo
Díaz Otero, Francisco Javier
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 818 671
Office: A020
Máis información
Díaz Redondo, Rebeca Pilar
Catedrática de universidade
Phone: +34 986 813 469
Office: B-301
Máis información
Diaz-Cacho Medina, Miguel Ramón
Profesor/a contratado/a doutor/a
Máis información
Docampo Amoedo, Domingo
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 134
Office: A-014
Máis información
Docio Fernández, Laura
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 818 652
Office: A-101
Máis información
Domínguez Gómez, Miguel Ángel
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 088
Office: 222
Máis información
Doval Gandoy, Jesús
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 087
Office: 129
Máis información
Durany Castrillo, José
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 164
Office: D-215
Máis información
Faraldo Cabana, Patricia
Fernández Álvarez, Antonio
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 818 602
Máis información
Fernández Arias, María Jesús
Profesor/a contratado/a doutor/a
Máis información
Fernández Barciela, Mónica
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 818 654
Office: A-202
Máis información
Fernández Bernárdez, José Ramón
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 146
Office: A-503
Máis información
Fernández Caramés, Tiago Manuel
Fernández Doval, Ángel Manuel
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 216
Office: Física Aplicada (EEI)
Máis información
Fernández Fernández, Francisco Javier
Fernández García, José Ramón
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 818 746
Máis información
Fernández Iglesias, Diego
Fernández Iglesias, Manuel José
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 813 777
Office: B-403
Máis información
Fernández Manin, Generosa
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 156
Office: D-208
Máis información
Fernández Masaguer, Francisco
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 181
Office: B-106
Máis información
Fernández Sánchez, Carlos
Fernández Santiago, Luis Emilio
Profesor/a asociado/a T3
Phone: +34 986 802 067
Office: A307(ETT) / 323 (FCCSS)
Máis información
Fernández Veiga, Manuel
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 249
Office: B-404
Máis información
Fernández Veiga, María Mercedes
Fernández Vilas, Ana
Catedrática de Universidade
Phone: +34 986 813 868
Office: B-306
Máis información
Ferreiro Ferreiro, Ana
Ferrín González, José Luis
Fondo Ferreiro, Pablo
Contratado/a FPU
Phone: +34 986 818 684
Office: B-509
Máis información
Fraile Peláez, Francisco Javier
García Duque, Jorge
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 470
Office: B-202
Máis información
García Lomba, Guillermo
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 128
Office: D-205
Máis información
García Mateo, Carmen
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 133
Office: A-015
Máis información
García Méndez, Silvia
Contratado/a Posdoutoral Xunta
Phone: 986 814 081
Office: B-008
Máis información
García Rodríguez, José Antonio
García Sánchez, Manuel
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 195
Office: A-016
Máis información
García-Tuñón Blanca, Inés
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 818 653
Office: A-105
Máis información
Gestal Pose, Marcos
Gil Castiñeira, Felipe José
Catedrático de universidade
Phone: +34 986 818 665
Office: B-503
Máis información
Gil Solla, Alberto
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 813 776
Office: B-103
Máis información
Gómez Araújo, Marta
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 818 767
Office: A-509
Máis información
Gómez Cuba, Felipe
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 130 291
Office: A-204
Máis información
Gómez García, Ángel
Gómez Pedreira, María Dolores
Gómez Yepes, Alejandro
Investigador/a Ramón y Cajal
Phone: +34 986 812 162
Office: 236 (EEI)
Máis información
González Castaño, Francisco Javier
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 813 788
Office: B-507
Máis información
González Rodríguez, Ramón
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 150
Office: D-210
Máis información
González Taboada, María
González Valdés, Borja
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 811 968
Office: A-108
Máis información
González Vázquez, Beatriz
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 812 400
Office: 116
Máis información
Hermida Domínguez, Ramón Carmelo
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 148
Office: A-501
Máis información
Hernández Pereira, Elena María
Herrería Alonso, Sergio
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 458
Office: B-104
Máis información
Hervella Nieto, Luis María
Iglesias Prado, José Ignacio
Contratado/a predoutoral Xunta
Phone: +34 986 818 701
Máis información
Izquierdo Belmonte, Pablo
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 813 781
Office: 99
Máis información
Liz Domínguez, Martín
Profesor/a contratado/a interino
Office: B-005
Máis información
Llamas Nistal, Martín
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 171
Office: B-402
Máis información
López Ardao, José Carlos
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 176
Office: B-303
Máis información
López Bonilla, Luis
López Bravo, Cristina
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 475
Office: B-502
Máis información
López Escobar, Juan José
Contratado/a FPU
Máis información
López García, Cándido Antonio
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 169
Office: B-401
Máis información
López Nores, Martín
López Pouso, Óscar
López Rivas, Antonio Daniel
López Sánchez, Óscar
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 086
Office: 230 (EEI)
Máis información
López Valcarce, Roberto
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 818 659
Office: A-008
Máis información
López Valcárcel, Luis Antonio
Contratado/a predoutoral Xunta
Máis información
Lorenzo Rodríguez, María Edita de
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 784
Office: A-017
Máis información
Losada Pérez, José
Machado Domínguez, Fernando
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 812 093
Office: 125
Máis información
Marcos Acevedo, Jorge
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 095
Office: 231 (EEI)
Máis información
Mariño Espiñeira, Perfecto
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 162
Office: 236
Máis información
Márquez Flórez, Óscar Willian
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 675
Office: A-302
Máis información
Martín Herrero, Julio
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 126
Office: A-509
Máis información
Martín Méndez, Alberto Lucio
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 812 149
Office: D-206
Máis información
Martín Ortega, Elena Beatriz
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 606
Office: 210 (EEI)
Máis información
Martín Rodríguez, Fernando
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 151
Office: A-506
Máis información
Martínez Sánchez, Joaquín
Profesor/a axudante doutor/a
Máis información
Martínez Torres, Javier
Martínez Varela, Áurea María
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 166
Office: D-202
Máis información
Meis Fernández, Marcos
Profesor/a asociado/a T3
Office: D214 (EEI)
Máis información
Mikic Fonte, Fernando Ariel
Profesor Titular de Universidade
Phone: +34 986 813 461
Office: B-108
Máis información
Mojón Ojea, Artemio
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 167
Office: A-504
Máis información
Mosquera Nartallo, Carlos
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 677
Office: A-507
Máis información
Moure Rodríguez, María José
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 092
Office: 228 (EEI)
Máis información
Muñoz Sola, Rafael
Nogueiras Meléndez, Andres Augusto
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 812 091
Máis información
Nóvoa de Manuel, Francisco Javier
Externo
Obelleiro Basteiro, Fernando
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 120
Office: A-301
Máis información
Pacheco Lorenzo, Moisés Rubén
Contratado/a FPU
Máis información
Pastoriza Santos, Vicente
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 818 717
Office: 229 (EEI)
Máis información
Pazos Arias, José Juan
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 186
Office: B-405
Máis información
Pena Brage, Francisco José
Pena Giménez, Antonio
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 130
Office: A-401
Máis información
Perales Perales, José Manuel
Pérez Fontán, Fernando
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 137
Office: A-013
Máis información
Pérez González, Fernando
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 124
Office: A-007
Máis información
Pérez López, Serafín Alfonso
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 098
Office: 235 (EEI)
Máis información
Pichel Campos, Juan Carlos
Pino García, Antonio
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 123
Office: A-006
Máis información
Porter, Jeff
Poza González, Francisco
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 170
Office: 226 (EEI)
Máis información
Prieto Aneiros, Andrés
Prieto Gómez, Cristina Magdalena
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 811 931
Office: D-203
Máis información
Quintáns Graña, Camilo
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 812 143
Office: 223 (EEI)
Máis información
Quintela Estévez, Peregrina
Rabuñal Dopico, Juan Ramón
Raña García, Herminio José
Profesor/a titular de escola univer.
Phone: +34 986 812 089
Office: 224 (EEI)
Máis información
Rapún Banzo, Maria Luisa
Rivas López, Jose Luis
Rodríguez Banga, Eduardo
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 676
Office: A-004
Máis información
Rodríguez Estévez, Judith Soledad
Profesor/a contratado/a interino/ a
Máis información
Rodríguez García, Jerónimo
Rodríguez García, Miriam
Rodríguez Hernández, Pedro
Catedrático de universidade
Phone: +34 986 812 174
Office: B-506
Máis información
Rodríguez Iglesias, Carmen
Rodríguez Nogueiras, María
Rodríguez Pardo, María Loreto
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 097
Office: 233 (EEI)
Máis información
Rodríguez Pérez, Miguel
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 459
Office: B-106
Máis información
Rodríguez Presedo, Jesús María
Rodríguez Rodríguez, Francisco Javier
Rodríguez Rodríguez, José Luis
Rodríguez Rubio, Raúl Fernando
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 471
Office: B-201
Máis información
Rodríguez Seijo, José Manuel
Rodríguez Vaqueiro, Yolanda
Investigadora Postdoutoral "Ramón y Cajal”
Phone: 986 812 664
Office: A505
Máis información
Rodríguez Vázquez, Virgilio
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 988 368 842
Máis información
Román Portabales, Antón
Profesor/a contratado/a interino/ a
Máis información
Rubiños López, José Óscar
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 670
Office: A-201
Máis información
Salas Martínez, Jesús
Salgado Rodríguez, María Del Pilar
Sánchez Villaseñor, Eduardo
Sanjurjo Royo, Eduardo José
Santalla del Río, María Verónica
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 818 658
Office: A-003
Máis información
Santamarina Ríos, Duarte
Santos Gago, Juan Manuel
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 476
Office: B-508
Máis información
Segade Robleda, Abraham
Profesor/a contratado/a doutor/a
Máis información
Selgas Buznego, Virginia
Seoane Martínez, María Luisa
Sobreira Seoane, Manuel Ángel
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 679
Office: D-A5
Máis información
Sousa Vieira, Estrella
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 472
Office: B-204
Máis información
Suárez González, Andrés
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 185
Office: B-501
Máis información
Terragni, Filippo
Torío Gómez, Pablo
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 811 975
Office: A-306
Máis información
Torres Guijarro, María Soledad
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 818 674
Office: A-403
Máis información
Valdés Peña, María Dolores
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 812 099
Office: 123 (EEI)
Máis información
Varas Mérida, Fernando
Vazquez Alejos, Ana
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 811 949
Office: A-304
Máis información
Vázquez Cendón, Carlos
Vázquez Cendón, María Elena
Vázquez Naya, José Manuel
Vega de Prada, José Manuel
Velázquez López, Ángel
Vera Coello, Marcos
Vera Isasa, María
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 117
Office: A-303
Máis información
Viaño Rey, Juan Manuel
Vilar Rivas, Miguel Ángel
Vilas Fernández, Carlos
Externo
Yáñez Izquierdo, Antonio Fermín

By degree:

Aguado Agelet, Fernando Antonio
Catedrático de universidade
Phone: +34 986 812 122
Office: A-103
Máis información
Alba Castro, José Luis
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 680
Office: A-205
Máis información
Alonso Alonso, Ignacio
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 245
Office: A-104
Máis información
Álvarez Ruiz de Ojeda, Luís Jacobo
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 090
Office: 225
Máis información
Álvarez Sabucedo, Luis Modesto
Álvarez Vázquez, Lino José
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 166
Office: D-202
Máis información
Anido Rifón, Luis Eulogio
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 811 962
Office: B-205
Máis información
Arias Acuña, Alberto Marcos
Bajo Palacio, Ignacio
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 152
Office: D207
Máis información
Blanco Fernández, Yolanda
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 463
Office: B-102
Máis información
Boutinguiza Larosi, Mohamed
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 216
Máis información
Burguillo Rial, Juan Carlos
Catedrático de universidade
Phone: +34 986 813 869
Office: B-504
Máis información
Caeiro Rodríguez, Manuel
Profesor Titular de Universidade
Phone: +34 986 813 468
Office: B-101
Máis información
Calvo Ruibal, Natividad
Profesor/a titular de universidade
Email: nati@uvigo.es
Phone: +34 986 811 932
Office: D-212
Máis información
Campbell Hernández, Edward Lázaro
Contratado/a predoutoral Xunta
Máis información
Cao Paz, Ana María
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 812 223
Office: 126 (EEI)
Máis información
Cardenal López, Antonio José
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 812 678
Office: A-404
Máis información
Chiussi, Stefano
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 216
Máis información
Comesaña Alfaro, Pedro
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 818 655
Office: A-001
Máis información
Costa Montenegro, Enrique
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 474
Office: B-302
Máis información
Costas Pérez, Lucía
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 813 633
Office: 124 (EEI)
Máis información
Cuiñas Gómez, Íñigo
Catedrático de universidade
Phone: 986811966
Office: A012
Máis información
Díaz Otero, Francisco Javier
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 818 671
Office: A020
Máis información
Díaz Redondo, Rebeca Pilar
Catedrática de universidade
Phone: +34 986 813 469
Office: B-301
Máis información
Docampo Amoedo, Domingo
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 134
Office: A-014
Máis información
Docio Fernández, Laura
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 818 652
Office: A-101
Máis información
Domínguez Gómez, Miguel Ángel
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 088
Office: 222
Máis información
Doval Gandoy, Jesús
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 087
Office: 129
Máis información
Fernández Barciela, Mónica
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 818 654
Office: A-202
Máis información
Fernández Bernárdez, José Ramón
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 146
Office: A-503
Máis información
Fernández Doval, Ángel Manuel
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 216
Office: Física Aplicada (EEI)
Máis información
Fernández Iglesias, Manuel José
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 813 777
Office: B-403
Máis información
Fernández Manin, Generosa
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 156
Office: D-208
Máis información
Fernández Masaguer, Francisco
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 181
Office: B-106
Máis información
Fernández Santiago, Luis Emilio
Profesor/a asociado/a T3
Phone: +34 986 802 067
Office: A307(ETT) / 323 (FCCSS)
Máis información
Fondo Ferreiro, Pablo
Contratado/a FPU
Phone: +34 986 818 684
Office: B-509
Máis información
Fraile Peláez, Francisco Javier
García Duque, Jorge
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 470
Office: B-202
Máis información
García Lomba, Guillermo
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 128
Office: D-205
Máis información
García Mateo, Carmen
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 133
Office: A-015
Máis información
García Sánchez, Manuel
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 195
Office: A-016
Máis información
García-Tuñón Blanca, Inés
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 818 653
Office: A-105
Máis información
Gil Castiñeira, Felipe José
Catedrático de universidade
Phone: +34 986 818 665
Office: B-503
Máis información
Gil Solla, Alberto
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 813 776
Office: B-103
Máis información
Gómez Araújo, Marta
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 818 767
Office: A-509
Máis información
Gómez Cuba, Felipe
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 130 291
Office: A-204
Máis información
Gómez Yepes, Alejandro
Investigador/a Ramón y Cajal
Phone: +34 986 812 162
Office: 236 (EEI)
Máis información
González Castaño, Francisco Javier
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 813 788
Office: B-507
Máis información
González Rodríguez, Ramón
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 150
Office: D-210
Máis información
González Valdés, Borja
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 811 968
Office: A-108
Máis información
González Vázquez, Beatriz
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 812 400
Office: 116
Máis información
Hermida Domínguez, Ramón Carmelo
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 148
Office: A-501
Máis información
Herrería Alonso, Sergio
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 458
Office: B-104
Máis información
Iglesias Prado, José Ignacio
Contratado/a predoutoral Xunta
Phone: +34 986 818 701
Máis información
Liz Domínguez, Martín
Profesor/a contratado/a interino
Office: B-005
Máis información
Llamas Nistal, Martín
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 171
Office: B-402
Máis información
López Ardao, José Carlos
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 176
Office: B-303
Máis información
López Bravo, Cristina
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 475
Office: B-502
Máis información
López Escobar, Juan José
Contratado/a FPU
Máis información
López García, Cándido Antonio
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 169
Office: B-401
Máis información
López Sánchez, Óscar
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 086
Office: 230 (EEI)
Máis información
López Valcarce, Roberto
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 818 659
Office: A-008
Máis información
López Valcárcel, Luis Antonio
Contratado/a predoutoral Xunta
Máis información
Lorenzo Rodríguez, María Edita de
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 784
Office: A-017
Máis información
Machado Domínguez, Fernando
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 812 093
Office: 125
Máis información
Marcos Acevedo, Jorge
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 095
Office: 231 (EEI)
Máis información
Mariño Espiñeira, Perfecto
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 162
Office: 236
Máis información
Márquez Flórez, Óscar Willian
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 675
Office: A-302
Máis información
Martín Herrero, Julio
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 126
Office: A-509
Máis información
Martín Méndez, Alberto Lucio
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 812 149
Office: D-206
Máis información
Martín Rodríguez, Fernando
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 151
Office: A-506
Máis información
Martínez Varela, Áurea María
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 166
Office: D-202
Máis información
Mikic Fonte, Fernando Ariel
Profesor Titular de Universidade
Phone: +34 986 813 461
Office: B-108
Máis información
Mojón Ojea, Artemio
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 167
Office: A-504
Máis información
Mosquera Nartallo, Carlos
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 677
Office: A-507
Máis información
Moure Rodríguez, María José
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 092
Office: 228 (EEI)
Máis información
Nogueiras Meléndez, Andres Augusto
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 812 091
Máis información
Obelleiro Basteiro, Fernando
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 120
Office: A-301
Máis información
Pacheco Lorenzo, Moisés Rubén
Contratado/a FPU
Máis información
Pastoriza Santos, Vicente
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 818 717
Office: 229 (EEI)
Máis información
Pazos Arias, José Juan
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 186
Office: B-405
Máis información
Pena Giménez, Antonio
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 130
Office: A-401
Máis información
Pérez Fontán, Fernando
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 137
Office: A-013
Máis información
Pérez González, Fernando
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 124
Office: A-007
Máis información
Pérez López, Serafín Alfonso
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 098
Office: 235 (EEI)
Máis información
Pino García, Antonio
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 123
Office: A-006
Máis información
Poza González, Francisco
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 170
Office: 226 (EEI)
Máis información
Prieto Gómez, Cristina Magdalena
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 811 931
Office: D-203
Máis información
Quintáns Graña, Camilo
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 812 143
Office: 223 (EEI)
Máis información
Raña García, Herminio José
Profesor/a titular de escola univer.
Phone: +34 986 812 089
Office: 224 (EEI)
Máis información
Rodríguez Banga, Eduardo
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 676
Office: A-004
Máis información
Rodríguez Estévez, Judith Soledad
Profesor/a contratado/a interino/ a
Máis información
Rodríguez Hernández, Pedro
Catedrático de universidade
Phone: +34 986 812 174
Office: B-506
Máis información
Rodríguez Pardo, María Loreto
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 097
Office: 233 (EEI)
Máis información
Rodríguez Pérez, Miguel
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 459
Office: B-106
Máis información
Rodríguez Rodríguez, José Luis
Rodríguez Rubio, Raúl Fernando
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 471
Office: B-201
Máis información
Román Portabales, Antón
Profesor/a contratado/a interino/ a
Máis información
Rubiños López, José Óscar
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 670
Office: A-201
Máis información
Santalla del Río, María Verónica
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 818 658
Office: A-003
Máis información
Santos Gago, Juan Manuel
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 476
Office: B-508
Máis información
Sobreira Seoane, Manuel Ángel
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 679
Office: D-A5
Máis información
Sousa Vieira, Estrella
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 472
Office: B-204
Máis información
Suárez González, Andrés
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 185
Office: B-501
Máis información
Torío Gómez, Pablo
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 811 975
Office: A-306
Máis información
Torres Guijarro, María Soledad
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 818 674
Office: A-403
Máis información
Valdés Peña, María Dolores
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 812 099
Office: 123 (EEI)
Máis información
Vera Isasa, María
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 117
Office: A-303
Máis información

Alonso Alonso, Ignacio
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 245
Office: A-104
Máis información
Álvarez Ruiz de Ojeda, Luís Jacobo
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 090
Office: 225
Máis información
Blanco Fernández, Yolanda
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 463
Office: B-102
Máis información
Burguillo Rial, Juan Carlos
Catedrático de universidade
Phone: +34 986 813 869
Office: B-504
Máis información
Chiussi, Stefano
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 216
Máis información
Costa Montenegro, Enrique
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 474
Office: B-302
Máis información
Díaz Redondo, Rebeca Pilar
Catedrática de universidade
Phone: +34 986 813 469
Office: B-301
Máis información
Fernández Arias, María Jesús
Profesor/a contratado/a doutor/a
Máis información
Fernández Bernárdez, José Ramón
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 146
Office: A-503
Máis información
Fernández Doval, Ángel Manuel
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 216
Office: Física Aplicada (EEI)
Máis información
Fernández Iglesias, Manuel José
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 813 777
Office: B-403
Máis información
Fernández Veiga, Manuel
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 249
Office: B-404
Máis información
García Mateo, Carmen
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 133
Office: A-015
Máis información
García-Tuñón Blanca, Inés
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 818 653
Office: A-105
Máis información
Gil Solla, Alberto
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 813 776
Office: B-103
Máis información
Liz Domínguez, Martín
Profesor/a contratado/a interino
Office: B-005
Máis información
Llamas Nistal, Martín
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 171
Office: B-402
Máis información
López Ardao, José Carlos
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 176
Office: B-303
Máis información
López Escobar, Juan José
Contratado/a FPU
Máis información
López García, Cándido Antonio
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 169
Office: B-401
Máis información
López Valcarce, Roberto
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 818 659
Office: A-008
Máis información
Lorenzo Rodríguez, María Edita de
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 784
Office: A-017
Máis información
Márquez Flórez, Óscar Willian
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 675
Office: A-302
Máis información
Martín Rodríguez, Fernando
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 151
Office: A-506
Máis información
Nogueiras Meléndez, Andres Augusto
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 812 091
Máis información
Pino García, Antonio
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 123
Office: A-006
Máis información
Quintáns Graña, Camilo
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 812 143
Office: 223 (EEI)
Máis información
Raña García, Herminio José
Profesor/a titular de escola univer.
Phone: +34 986 812 089
Office: 224 (EEI)
Máis información
Rodríguez Banga, Eduardo
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 676
Office: A-004
Máis información
Rodríguez Hernández, Pedro
Catedrático de universidade
Phone: +34 986 812 174
Office: B-506
Máis información
Rodríguez Pérez, Miguel
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 459
Office: B-106
Máis información
Sobreira Seoane, Manuel Ángel
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 679
Office: D-A5
Máis información
Vazquez Alejos, Ana
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 811 949
Office: A-304
Máis información
Vera Isasa, María
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 117
Office: A-303
Máis información

Aguado Agelet, Fernando Antonio
Catedrático de universidade
Phone: +34 986 812 122
Office: A-103
Máis información
Álvarez Ruiz de Ojeda, Luís Jacobo
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 090
Office: 225
Máis información
Álvarez Sabucedo, Luis Modesto
Arias Acuña, Alberto Marcos
Burguillo Rial, Juan Carlos
Catedrático de universidade
Phone: +34 986 813 869
Office: B-504
Máis información
Caeiro Rodríguez, Manuel
Profesor Titular de Universidade
Phone: +34 986 813 468
Office: B-101
Máis información
Cao Paz, Ana María
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 812 223
Office: 126 (EEI)
Máis información
Comesaña Alfaro, Pedro
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 818 655
Office: A-001
Máis información
Costa Montenegro, Enrique
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 474
Office: B-302
Máis información
Costas Pérez, Lucía
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 813 633
Office: 124 (EEI)
Máis información
Cuiñas Gómez, Íñigo
Catedrático de universidade
Phone: 986811966
Office: A012
Máis información
Curty Alonso, Marcos
Catedrático de universidade
Phone: +34 986 818 615
Office: A-002
Máis información
Docio Fernández, Laura
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 818 652
Office: A-101
Máis información
Doval Gandoy, Jesús
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 087
Office: 129
Máis información
Fernández Barciela, Mónica
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 818 654
Office: A-202
Máis información
Fernández Iglesias, Manuel José
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 813 777
Office: B-403
Máis información
Fernández Veiga, Manuel
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 249
Office: B-404
Máis información
Fernández Vilas, Ana
Catedrática de Universidade
Phone: +34 986 813 868
Office: B-306
Máis información
Fraile Peláez, Francisco Javier
García Sánchez, Manuel
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 195
Office: A-016
Máis información
Gil Castiñeira, Felipe José
Catedrático de universidade
Phone: +34 986 818 665
Office: B-503
Máis información
Gil Solla, Alberto
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 813 776
Office: B-103
Máis información
Gómez Cuba, Felipe
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 130 291
Office: A-204
Máis información
González Castaño, Francisco Javier
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 813 788
Office: B-507
Máis información
González Valdés, Borja
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 811 968
Office: A-108
Máis información
López Ardao, José Carlos
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 176
Office: B-303
Máis información
López Bravo, Cristina
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 475
Office: B-502
Máis información
López Sánchez, Óscar
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 086
Office: 230 (EEI)
Máis información
López Valcarce, Roberto
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 818 659
Office: A-008
Máis información
Lorenzo Rodríguez, María Edita de
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 784
Office: A-017
Máis información
Machado Domínguez, Fernando
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 812 093
Office: 125
Máis información
Marcos Acevedo, Jorge
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 095
Office: 231 (EEI)
Máis información
Mariño Espiñeira, Perfecto
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 162
Office: 236
Máis información
Martín Rodríguez, Fernando
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 151
Office: A-506
Máis información
Mikic Fonte, Fernando Ariel
Profesor Titular de Universidade
Phone: +34 986 813 461
Office: B-108
Máis información
Mosquera Nartallo, Carlos
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 677
Office: A-507
Máis información
Moure Rodríguez, María José
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 092
Office: 228 (EEI)
Máis información
Pastoriza Santos, Vicente
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 818 717
Office: 229 (EEI)
Máis información
Pérez Fontán, Fernando
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 137
Office: A-013
Máis información
Pérez González, Fernando
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 124
Office: A-007
Máis información
Poza González, Francisco
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 170
Office: 226 (EEI)
Máis información
Quintáns Graña, Camilo
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 812 143
Office: 223 (EEI)
Máis información
Rodríguez Hernández, Pedro
Catedrático de universidade
Phone: +34 986 812 174
Office: B-506
Máis información
Rodríguez Pérez, Miguel
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 459
Office: B-106
Máis información
Rodríguez Rodríguez, José Luis
Rubiños López, José Óscar
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 670
Office: A-201
Máis información
Santalla del Río, María Verónica
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 818 658
Office: A-003
Máis información
Santos Gago, Juan Manuel
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 476
Office: B-508
Máis información
Sousa Vieira, Estrella
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 472
Office: B-204
Máis información
Torío Gómez, Pablo
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 811 975
Office: A-306
Máis información
Valdés Peña, María Dolores
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 812 099
Office: 123 (EEI)
Máis información
Vazquez Alejos, Ana
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 811 949
Office: A-304
Máis información

Álvarez Sabucedo, Luis Modesto
Bellas Permuy, Fernando
Blanco Fernández, Yolanda
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 463
Office: B-102
Máis información
Burguillo Rial, Juan Carlos
Catedrático de universidade
Phone: +34 986 813 869
Office: B-504
Máis información
Caeiro Rodríguez, Manuel
Profesor Titular de Universidade
Phone: +34 986 813 468
Office: B-101
Máis información
Carballal Mato, Adrián
Carneiro Díaz, Victor Manuel
Costa Montenegro, Enrique
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 474
Office: B-302
Máis información
Dafonte Vázquez, José Carlos
Externo
Diaz-Cacho Medina, Miguel Ramón
Profesor/a contratado/a doutor/a
Máis información
Faraldo Cabana, Patricia
Fernández Caramés, Tiago Manuel
Fernández Iglesias, Diego
Fernández Veiga, Manuel
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 249
Office: B-404
Máis información
Fernández Vilas, Ana
Catedrática de Universidade
Phone: +34 986 813 868
Office: B-306
Máis información
Gestal Pose, Marcos
Gil Castiñeira, Felipe José
Catedrático de universidade
Phone: +34 986 818 665
Office: B-503
Máis información
Gómez García, Ángel
Hernández Pereira, Elena María
López Bravo, Cristina
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 475
Office: B-502
Máis información
López Nores, Martín
López Rivas, Antonio Daniel
Losada Pérez, José
Marcos Acevedo, Jorge
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 095
Office: 231 (EEI)
Máis información
Nóvoa de Manuel, Francisco Javier
Externo
Pérez González, Fernando
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 124
Office: A-007
Máis información
Rabuñal Dopico, Juan Ramón
Rivas López, Jose Luis
Rodríguez Rubio, Raúl Fernando
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 471
Office: B-201
Máis información
Rodríguez Vázquez, Virgilio
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 988 368 842
Máis información
Suárez González, Andrés
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 185
Office: B-501
Máis información
Vázquez Naya, José Manuel
Yáñez Izquierdo, Antonio Fermín

Álvarez Dios, José Antonio
Arregui Álvarez, Íñigo
Balsa Canto, Eva
Barral Rodiño, Patricia
Bermúdez de Castro López-Varela, Alfredo
Cabaleiro Domínguez, José Carlos
Carpio Rodríguez, Ana
Carretero, Manuel
Cendán Verdes, José Jesús
Durany Castrillo, José
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 164
Office: D-215
Máis información
Fernández Fernández, Francisco Javier
Fernández García, José Ramón
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 818 746
Máis información
Fernández Manin, Generosa
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 156
Office: D-208
Máis información
Fernández Sánchez, Carlos
Fernández Veiga, María Mercedes
Ferreiro Ferreiro, Ana
Ferrín González, José Luis
García Lomba, Guillermo
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 128
Office: D-205
Máis información
García Rodríguez, José Antonio
Gómez Pedreira, María Dolores
González Taboada, María
Hervella Nieto, Luis María
Izquierdo Belmonte, Pablo
Profesor/a contratado/a doutor/a
Phone: +34 986 813 781
Office: 99
Máis información
López Bonilla, Luis
López Pouso, Óscar
Lorenzo Rodríguez, María Edita de
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 813 784
Office: A-017
Máis información
Martín Ortega, Elena Beatriz
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 606
Office: 210 (EEI)
Máis información
Martínez Torres, Javier
Meis Fernández, Marcos
Profesor/a asociado/a T3
Office: D214 (EEI)
Máis información
Muñoz Sola, Rafael
Pena Brage, Francisco José
Perales Perales, José Manuel
Pichel Campos, Juan Carlos
Porter, Jeff
Prieto Aneiros, Andrés
Quintela Estévez, Peregrina
Rapún Banzo, Maria Luisa
Rodríguez García, Jerónimo
Rodríguez García, Miriam
Rodríguez Iglesias, Carmen
Rodríguez Nogueiras, María
Rodríguez Presedo, Jesús María
Rodríguez Rodríguez, Francisco Javier
Rodríguez Seijo, José Manuel
Salas Martínez, Jesús
Salgado Rodríguez, María Del Pilar
Sánchez Villaseñor, Eduardo
Sanjurjo Royo, Eduardo José
Santamarina Ríos, Duarte
Segade Robleda, Abraham
Profesor/a contratado/a doutor/a
Máis información
Selgas Buznego, Virginia
Seoane Martínez, María Luisa
Sobreira Seoane, Manuel Ángel
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 679
Office: D-A5
Máis información
Terragni, Filippo
Varas Mérida, Fernando
Vázquez Cendón, Carlos
Vázquez Cendón, María Elena
Vega de Prada, José Manuel
Velázquez López, Ángel
Vera Coello, Marcos
Viaño Rey, Juan Manuel
Vilar Rivas, Miguel Ángel
Vilas Fernández, Carlos
Externo

Alba Castro, José Luis
Catedrático/a de universidade
Phone: +34 986 812 680
Office: A-205
Máis información
Fernández Álvarez, Antonio
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 818 602
Máis información
Martín Herrero, Julio
Profesor/a titular de universidade
Phone: +34 986 812 126
Office: A-509
Máis información
Martínez Sánchez, Joaquín
Profesor/a axudante doutor/a
Máis información

Teachers not found