O programa de intercambio KA103 pertence ao programa Erasmus+ e ten como obxectivo facilitar a mobilidade entre estudantes de entidades educativas do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES)

Se tes interese en desfrutar dunha experiencia única como é estudar noutra universidade do EEES, este programa é a túa oportunidade. A inmersión cultural e académica nunha universidade estranxeira ampliará o teu coñecemento doutras linguas, saberás como se traballa e estuda noutros países e, en definitiva, ampliará as túas oportunidades laborais cando regreses.

Se es estudante na EET e queres facer unha estadía fóra

A EET ten convenios con numerosas universidades de recoñecido prestixio, como a Universidade de  Gent, a Universidade Técnica de  Munich, a Universidade de Bolonia, a Universidade de  Lodz ou a Universidade Técnica de  Eindhoven.

Podes facer unha estadía financiada de ata 12 meses que deberás solicitar na convocatoria anual que realiza a Universidade de Vigo. A asignación de prazas é realizada segundo:

 • o teu expediente académico (nota media), 
 • o teu nivel acreditado do idioma esixido pola universidade destino 
 • e máis outros criterios adicionais que a universidade de acollida poida indicar.

Se queres realizar unha estadía Erasmus+ KA103 debes ter en conta:

Se estás no Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

 • O plan de estudos está deseñado para realizar a mobilidade no primeiro cuadrimestre do cuarto curso
 • Necesitas ter aprobados polo menos 114 ECTS dos 132 ECTS de materias do módulo de Formación Básica e do Módulo de Telecomunicación do grao. Esta restrición non se terá en conta para intercambios dentro do sistema universitario español.
 • Necesitas ter un certificado de idioma de nivel B1 da lingua na que se recibirá a docencia na universidade de acollida, salvo no caso de Portugal e Italia.
 • O centro de destino pode ter requisitos adicionais que se indicarán na propia convocatoria.
 • Necesitas cursar no centro de destino entre 18 e 36 ECTS por cuadrimestre.
 • Terás que formalizar un contrato de estudos coa persoa encargada de xestionar a mobilidade académica (Subdirección de Relacións Internacionais da EET)

Se estás no Máster en Enxeñería de Telecomunicación

 • O plan de estudos está deseñado para realizar a mobilidade no segundo curso
 • Necesitas ter aprobados polo menos 50  ECTS dos 60  ECTS correspondentes ao primeiro curso.
 • Necesitas ter un certificado de idioma de nivel  B2 da lingua na que se recibirá a docencia na universidade de acollida, savlo no caso de Portugal e Italia. 
 • O centro de destino pode ter requisitos adicionais que se indicarán na propia convocatoria.
 • Necesitas cursar no centro de destino entre 15 e 30  ECTS por cuadrimestre.
 • Terás que formalizar un contrato de estudos coa persoa encargada de xestionar a mobilidade académica (Subdirección de Relacións Internacionais da EET)

Se queres facer unha estadía na nosa Escola

Na Escola de Enxeñaría de Telecomunicación temos experiencia recibindo estudantes doutros países do EEES e temos unha ampla oferta académica en inglés:

Se queres vir ao Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Se queres vir ao Mestrado en Enxeñaría de Telecomunicación

Ademais de desfrutar de todas as vantaxes que oferta a Universidade de Vigo ao estudantado estranxeiro, na EET recibirás unha docencia de calidade maioritariamente en grupos pequenos e orientada a proxectos en equipo. Clicando aquí podes ver os recursos que temos dispoñibles para docencia.

Normativas de interese

Podes consultar as seguintes:

Para dúbidas ou máis información

Subdirección de Relacións Internacionais
da Escola de Enxeñaría de Tecomunicación


teleco.subdir.internacional@uvigo.es