O Plan de Acción Titorial (PAT-ANEAE) da EET consta de dous programas: MEET, para o acollemento de estudiantado de primeiro curso, e orientaTE, para complementar os estudos universitarios con actividades formativas complementarias. Tamén cubre a atención a estudantes con necesidades específicas e apoio educativo (PIUNE).

OrientaTE ofrece obradoiros, charlas, visitas a empresas, formación en competencias transversais etc. Xunto co MEET, os dous programas poden axudar ao alumnado do centro a orientarse cara a actividade profesional.

Calendario de actividades para o curso 2021/22.

O calendario tentativo de xuntanzas do programa MEET-Teleco para o curso 2021-22 é o seguinte (calqueira modificación será notificada a través desta páxina e de Moovi):

  • Primeiro cuadrimestre:
    • Xuntanzas cos mentees: 15 de setembro, 6 de outubro, 3 de novembro e 1 de decembro
    • Seguemento (xuntanza de mentores): 26 de xaneiro
  • Segundo cuadrimestre:
    • Xuntanzas cos mentees: 2 de febreiro, 2 de marzo, 30 de marzo, 27 de abril
    • Seguemento (xuntanza de mentores): 8 de xuño

Para o curso 2021-22 temos programadas unha serie de actividades dentro do programa orientaTE: 


Actividades dos programas MEET e orientaTE