Covid-19

 

CURSO 2020/21, NORMAS COVID-19 (Resumo) 

  • Antes e despois de cada clase, lava as mans con auga e xabón como mínimo durante 40-60 segundos ou utiliza as solucións alcohólicas dispoñibles nas aulas.
  • Mantén a máscara posta todo o tempo.
  • Mantén abertas as ventás (nas aulas, laboratorios e corredores) e a porta da túa clase ou laboratorio todo o tempo, para garantir unha ventilación continuada dos espazos.
  • Lava as mans ao chegar á Escola e antes de comer ou beber.
  • Laboratorios: O alumnado cada día ao finalizar as prácticas limpará o seu posto e aqueles equipos e material utilizado, desinfectándoo con panos ou toallas humedecidas con desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidad que terán dispoñibles no laboratorio ou taller, a continuación lavarase as mans con auga e xabón. Será obrigación do profesorado incluír no protocolo das prácticas a limpeza das mesmas por parte dos alumnos ó finalizar a sesión e ó principio da seguinte práctica. Ao rematar a práctica incluíndo a limpeza da mesma, porase unha sinal como identificador que poderá ser adhesivo verde, un cartel, etc.. Se o equipo seguinte que vai a traballar en esa práctica non identifica o sinal, deberá limpar o equipo antes de iniciala."

Protocolo de actuación ante a aparición de casos sospeitosos de COVID-19, Universidade de Vigo: descargar.

Plan de prevención e control sanitario fronte á COVID-19 para o curso 2020-2021 da Escola de Enxeñaría de Telecomunicación: descargar.

Profesor(a) encargado/a do COVID na EET: Pedro Rodríguez Hernández (Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.)

Sala COVID na EET: Sala de reunións anexa ao salón de graos.

En caso de síntomas COVID: chamar a conserxería da EET, 986-812100.

Info da UVigo sobre COVID-19: