tsescorts.com

Actas

Xunta de Escola

área privada

Comisión Permanente

área privada

Comisión de Docencia

área privada

Comisión de Infraestruturas

área privada

Comisión de Relacións Externas e Actividades Extracadémicas

área privada

Comisión de Calidade

área privada

Comisiones do Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Comisión Académica do Grao

área privada

Comisión de Coordinación do Módulo de Formación Básica

área privada

Comisión de Coordinación do Módulo de Telecomunicación

área privada

Comisión de Coordinación do Módulo de Telemática

área privada

Comisión de Coordinación do Módulo de Sistemas Electrónicos

área privada

Comisión de Coordinación do Módulo de Sistemas de Telecomunicación

área privada

Comisión de Coordinación do Módulo de Son e Imaxe

área privada

Comisións Académicas de Máster (CAM)

CAM en Enxeñaría de Telecomunicación

área privada

CAM en Ciberseguridade

área privada

CAM en Aplicacións de Procesado de Sinal en Comunicacións (SIGMA)

área privada

CAM en Teoría do Sinal e Comunicacións (TSC)

área privada

CAM en Enxeñaría Telemática

área privada

CAM en Radiocomunicación e Enxeñaría Electromagnética

área privada

CAM en enxeñaría Matemática

Outras Comisións