Documentos en vigor do SGC da EET

 

Manual de Calidade

Título
Edición
Data de aprobación
Índice 04
11/03/2015
Índice 04
11/03/2015
Xustificación dos obxectivos: ver seguimento anual de títulos e revisión pola dirección.
Índice 04
XE 28/02/2018

 

Procedementos

Título
Edición
Data de aprobación

Dirección Estratéxica - Proceso Estratéxico

Índice 04
11/03/2015

Xestión de Calidade e Mellora continua - Proceso Estratéxico

Xestión Académica- Proceso Clave

Índice 02
04/05/2016
Índice 02
04/05/2016

Docencia - Proceso Clave

Xestión dos Programas Formativos - Proceso clave

Planificación e Desenvolvemento da Ensinanza - Proceso clave

Índice 04
15/05/2013

Información Pública e Rendeción de Contas - Proceso Clave

Xestión Documental - Proceso Soporte

Índice 04
15/05/2013
Índice 04
15/05/2013

Xestión de Persoal - Proceso Soporte

Índice 4
20/12/2017
Índice 04
20/12/2017

Xestión da Infraestrutura - Proceso Soporte

 

Outros documentos do SGC da EET*

Título
Procedemento
Aprobación
Informe de revision pola dirección

Informe de resultados anuais das titulacións do centro. Inclúe o Plan de Accións de Mellora do centro (Fichas)
R1-DE-03 P1
25/03/2020, XE
R1-DO-0203 P1
27/06/2018, XE