tsescorts.com

Listas de correo electrónico

 

  • teleco-info: Lista xeral de información e comunicación de todos os colectivos da EET e outras asociacións e institucións relacionadas.

 

  • teleco-xe: Lista dos membros da Xunta de Escola da EET
    • teleco-xe-pdi: Lista dos representantes do PDI na Xunta de Escola da EET
    • teleco-xe-pas: Lista dos representantes do PAS na Xunta de Escola da EET
    • teleco-xe-alu: Lista dos representantes do alumnado na Xunta de Escola da EET

 

  • teleco-emprego: Lista de correo-e para distribución de ofertas de emprego.