tsescorts.com

Preguntas mais frecuentes

Onde está a información da Matricula: Prazos, solicitudes, modificacións.

https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/matriculate

 

Onde podo ver o calendario académico, os horarios, as datas de exáme, as guías docentes, asignación de grupos, titorías,.. dunha titulación.

Toda a información relativa a un título (horarios, datas de exáme, guías docentes,...) está dispoñible no apartado Estudos da páxina de Inicio da web, seleccionando o título desexado:

 

Onde me podo informar do  Plan de acción títorial (PAT-METT) do GETT.

http://teleco.uvigo.es/index.php/gl/alumnado/alumnado-actual/plan-de-accion-titorial