Cifras e Datos

 

Plantilla de profesorado do GETT

Categoría Académica
Número
% Total
% Horas Impartidas
Catedrático/a de Universidade
19
18,8
55%
Profesor/a Titular de Universidade
60
59,4%
65%
Profesor/a Titular de Escola Universitaria
1
1%
10%
Profesor/a Contratado/a Doutor/a
18
17,8%
65%
Profesor/a Axudante Doutor/a
3
3%
75%
Total
101
100 %
 

 

Perfil de profesorado do GETT

Categoría Académica
Quinquenios
Sexenios
Catedrático/a de Universidade
79
58
Profesor/a Titular de Universidade
192
98
Profesor/a Titular de Escola Universitaria
4
0
Profesor/a Contratado/a Doutor/a
30
12
Profesor/a Axudante Doutor/a
0
0
Total
305
168

 

Distribución de profesorado por experiencia docente

 
Número
Porcentaxe
Menos de 5 anos
1
1%
Entre 5 e 10 anos
13
12,9%
Mais de 10 anos
87
86,1%
Total
101
100%

 

Distribución de profesorado por quinquenios docentes

 
Número
Porcentaxe
Menos de 5 anos
10
9,9%
Entre 5 e 10 anos
10
9,9%
Más de 10 anos
81
80,2%
Total
101
100%

 

Distribución de profesorado por experiencia investigadora (anos de actividade)

 
Número
Porcentaxe
Menos de 5 anos
1
1%
Entre 5 y 10 anos
8
7,9%
Más de 10 anos
92
91,1%
Total
101
100%

 

Distribución de profesorado por experiencia investigadora (sexenios)

 
Número
Porcentaxe
Profesores con sexenios
86
85,1%
Profesores sen sexenios
11
10,9%
Profesores para os que non é aplicable
4
4%
Total
101
100%