Traballo Fin de Mestrado

O Traballo de Fin de Mestrado (TFM) é o culmen do programa de Mestrado en Enxeñaría de Telecomunicación. Consiste nun traballo académico independente, orixinal,  e relevante sobre algún problema técnico da enxeñaría de telecomunicación. Debe servir para que os estudiantes amosen nel os seus coñecementos, a súa solidez intelectual, e as súas habilidades de presentación oral e escrita (en inglés).

 

 • Créditos ECTS: 30
 • Carácter: Obrigatorio
 • Unidade temporal: 2ºcurso (2º cuadrimestre)
 • Guía Docente

Master's Thesis:

Información dos cursos:

 

Normativa

Impresos TFM:

 • PDI

  • Proposta de TFM polo PDI (DOC|PDF)
  • Proposta de TFM polo estudantado (DOC|PDF)
 • Alumnado

  • Solicitude única de TFM (DOC|PDF)
  • Solicitude múltiple priorizada de TFM (DOC|PDF)
  • Solicitude de TFM en empresa (DOC)